pomoc psychologiczna łódź 2

Konsultacje psychologiczne

W spotkaniu najważniejsze jest dla mnie nawiązanie autentycznej relacji z klientem. Szczególną wagę przykładam do  akceptującego i empatycznego kontaktu oraz pracy na zasobach osoby szukającej pomocy czy wsparcia. Udzielana przeze mnie pomoc psychologiczna opiera się na podejściu humanistycznym oraz systemowym. W pracy z rodzicami i dziećmi kieruję się pedagogiką Jespera Juula, a także ideą rodzicielstwa bliskości (attachment parenting).

Podczas konsultacji wspólnie rozpoznajemy i nazywamy problem oraz szukamy sposobów jego rozwiązania. Jeśli jest taka potrzeba planujemy dalszą pomoc.

Konsultacje odbywają się w Baby Club Cafe na ul. Tansmana 5 (Łódź-Widzew), co stanowi często korzystne miejsce do obserwacji dziecka w ciepłym i przyjaznym otoczeniu lub podczas wizyt domowych.

Inwestycja:

  • Konsultacja psychologiczna 60 min - 100zł
  • Wizyta domowa - 120zł
  • Domowe konsultacje wychowawcze min.2 h - 220zł

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna, dalej związałam się z Instytutem Eriksonowskim, gdzie kończyłam szkolenia z terapii rodzin i zasad psychoterapii krótkoterminowej. Następnie swoją edukację kontynuowałam w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, gdzie ukończyłam Szkołę  Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, kończąc kurs dla realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Stale kształcę się uczestnicząc w różnorodnych warsztatach i konferencjach rozwojowych dla profesjonalistów. Aktywnie staram się tez tworzyć przestrzeń edukacyjną poprzez realizowane projekty, w tym za jeden z ważniejszych uważam Festiwal Rodzicielstwa Bliskości, którego współtworzę od 2015 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanego przez PTP superwizora, celem stałego podnoszenia swoich kompetencji i zasobów osobistych oraz świadczenia najwyższej jakości usług psychologicznych. Posiadam doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Współpracuje z placówkami oświatowymi oraz NGO w zakresie warsztatów psychoedukacyjnych.

Facebook Twitter Google+ Pinterest